kantrium.com | Finland | InoTour.com | Helsinki

Билети и карти

Ако вие редовно ползвате услугите ни, ние ви предлагаме да се запознаете с преференциалните условия, които сме изготвили за вас в Центъра за абонаментни карти на "Хебър Бус" АД.

Работното време на Бюрото за абонаментни карти на "Хебър Бус" АД

Делнични дни:

от 9:30ч. до 14:00ч.

от 15:00ч. до 18:30ч.

Почивни дни: събота и неделя

 

Цени на абонаментните карти за вътрешноградския транспорт от 15 ноември 2013 г.
Работници Ученици Пенсионери
  15 дни 1 месец 15 дни 1 месец 15 дни 1 месец
1 линия 15лв. 25лв. 10лв. 17лв. 12лв. 20лв.
2 линии 17лв. 28лв. 12лв. 20лв. 14лв. 23лв.
Цялата мрежа 19лв. 31лв. 14лв. 23лв. 16лв. 26лв.
До с.Ивайло 21лв. 35лв. 15лв. 25лв. 17лв. 28лв.

Цена на билет за едно пътуване, в една посока: 0.80 лв.

 

Необходими документи за издаване на:

Карта за ученици и студенти:

  1. служебна бележка от съответното учебно заведение
  2. лична карта 
  3. ученически бележник
  4. студентска книжка

Пенсионерска карта:

  • лична карта, разпореждане от РУ „Социално осигуряване”

Карти за деца до навършени 7 години:

Децата до навършени 7 години, при наличието на издадена абонаментна карта, имат право на безплатно пътуване в превозните средства за обществен превоз на пътници, неограничен брой пътувания по вътрешноградския автобусен, тролейбусен, трамваен транспорт в цялата страна, вкючително метрополитена. Картите са безплатни и се издават ежегодно, през цялата година със срок на валидност до 31 януари на следващата година, по настоящ адрес на детето. Когато детето навърши 7 години през този период, картата е валидна до датата на навършване на годините.


За издаване на карта на дете до 7 години е необходимо:

  1. акт за раждане на детето (ксерокопие)
  2. лична карта на родител (настойник)

При липса на карта, детето се таксува с цената на билета, с цел осигуряване на задължителната му застраховка.
Всички видове карти се издават в Бюрото за абонаментни карти на ул."Екзарх Йосиф"(на спирката пред Младежки дом - Пазарджик).